News

SOS Polonia

Rozszerzenie Wspólnoty Europejskiej o nowe kraje w maju 2004 doprowadziło do przyjazdu wielu migrantów z Europy Wschodniej szukających pracy w Wielkiej Brytanii. Wiele z nowoprzybyłych osób wciąż potrzebuje pomocy w:zrozumieniu brytyjskiego systemu, prawa, sposobu życia przezwyciężaniu izolacji i dezorientacji w nowym kraju stworzeniu pełnej spokoju, bezpieczeństwa i sukcesów społeczności bez granic językowych, wyznaniowych ora narodowościowychPoczątek życia migranta w nowym kraju nigdy nie jest prosty. To tak jakby przedzierać się przez “dżunglę” nieznanych praw i regulacji, zwyczajów i pułapek. Dlatego powinniśmy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem, wspierać się nawzajem i rozwiewać wątpliwości.Dlatego tu jesteśmy!Jeśli czujesz się obcy w mieście, pracy czy też w szkole, toniesz w morzu pytań i wątpliwości, chcesz z kimś porozmawiać – zadzwoń lub wpadnij do nas powiedzieć nam co cię trapi: http://www.sospolonia.net/warsztaty/?lang=plMoże nie mamy gotowej recepty na wszystkie twoje problemy, ale wskażemy ci kompetentne osoby, urzędy oraz ułatwimy ci pierwszy kontakt z nimi lub pomozemy napisać list.To, co robimy może się wydać kroplą w morzu, ale przecież gdyby nie krople, nie byłoby morza…
SOS Polonia
SOS Polonia
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE SOS POLONIA, POMIMO OGRANICZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z LOCKDOWN (SPOŁECZNEJ BLOKADY), STARA SIĘ UDZIELAĆ POMOCY W TYM TRUDNYM I NOWYM DLA NAS WSZYSTKICH CZASIE.

Zależy nam na utrzymaniu kontaktu z Państwem. W tym czasie pojawia się wiele ważnych informacji dotyczących wsparcia udzielanego przez rząd, nowych zasad funkcjonowania urzędów i wprowadzanych przepisów. Opracowujemy te informacje dla Państwa w języku polskim. Korzystamy tylko z oficjalnych źródeł. O ile to możliwe, staramy się uzupełniać informacje, kontaktując się bezpośrednio z instytucjami np. z ACAS.
Staramy się odpowiadać na maile i pytania zadawane na Facebook-u.

Przeżywamy okres bardzo szybkich zmian, nowe informacje pojawiają się praktycznie codziennie. Wszyscy obecnie doceniamy internet. To dla większości z nas podstawowy sposób na kontakt ze światem. Pamiętajmy jednak, że nie wszystkie artykuły, ogłoszenia, informacje na forach, blogach są wiarygonde. Dlatego prosimy o rozwagę i sięganie do pewnych i sprawdzonych źródeł.


Na koniec nasza serdeczna prośba:

ZOSTAŃMY W DOMACH, UWAŻAJMY NA SIEBIE, CHROŃMY NASZYCH BLISKICH. W MIARĘ MOŻLIWOŚCI POMAGAJMY SŁABSZYM.

Serdecznie pozdrawiamy

Zespół SOS Polonia
SOS Polonia
SOS Polonia
W CZASIE PANDEMII – POZNAJ SWOJE PRAWA

JEŚLI PRACOWNIK POTRZEBUJE WZIĄĆ WOLNE Z PRACY W CELU OPIEKI NAD INNYMI

Pracownicy mają prawo do wzięcia wolnego z pracy, aby opiekować się osobą, którą mają pod opieką (osobę zależną) w sytuacji nieprzewidzianego wydarzenia lub nagłego wypadku. To również dotyczy obecnej sytuacji związanej
z koronawirusem.

Osoba zależna nie musi koniecznie mieszkać z pracownikiem, na przykład może to być starszy sąsiad lub krewny, który polega na tej osobie (pracowniku) i jego pomocy.
Żadna ustawa nie mówi o tym, że pracownik musi mieć zapłacone za ten wolny od pracy czas, ale niektórzy pracodawcy mogą zapłacić pracownikowi, w zależności od umowy o pracę lub zasad obowiązujących w miejscu pracy.
Czas wolny od pracy musi być realistyczny i odpowiedni do zaistniałej sytuacji. Na przykład pracownik może wziąć 2 dni wolnego na początek, ale jeśli potrzebuje więcej czasu, to może poprosić o urlop.

Jeśli osoba zależna od pracownika taka, jak partner, dziecko czy członek inny członek rodziny mieszkający w tym samym domu ma objawy koronawirusa, to pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy (SSP) za czas koniecznej, w takiej sytuacji, samoizolacji. Osoby te również będą musiały zastosować się do zasad obowiązujących w sytuacji samoizolacji opublikowanych na stronie GOV.UK - o czym pisaliśmy
w naszej poprzednio publikowanej informacji na temat:
SAMOIZOLACJA I ZASIŁEK CHOROBOWY)

Zamknięcie szkół

Zamknięcie szkół w Anglii, Szkocji i Walii dla większości dzieci, z wyjątkiem małej grupy dzieci personelu kluczowego (np. lekarzy, policjantów i innych zawodów, bez których trudno byłoby przetrwać w zaistniałej sytuacji) powoduje trudności dla rodziców oraz pracodawców, którzy muszą zaplanować zastępstwa w pracy.

Jeśli pracownicy będą potrzebowali wolnego z pracy na opiekę and dzieckiem lub na zorganizowanie opieki dla dziecka, mogą oni skorzystać z wolnego z pracy, aby opiekować się innymi (opieka nad osobą zależną) bądź
urlopu, gdy pracodawca wyrazi zgodę.

Ważne jest, żeby w tej sprawie kontaktować się z pracodawcą z wyprzedzeniem, by na przykład ustalić elastyczny, dogodny czas pracy, na przykład praca z domu lub zmiana godzin pracy tak, aby pracownik mógł opiekować się dziećmi.
Jeśli zostaną poczynione jakieś zmiany w warunkach zatrudnienia, to powinny być one potwierdzone na piśmie.

Informacja została przygotowana na podstawie poradnika opublikowanego przez ACAS na stronie internetowej: https://www.acas.org.uk/coronavirus
SOS Polonia
SOS Polonia
W CZASIE PANDEMII – POZNAJ SWOJE PRAWA

Publikujemy kolejną część z cyklu informacji o tym, kto, i na jakich zasadach, będzie mógł ubiegać się o różne formy wsparcia, między innymi w przypadku konieczności samoizolacji, czasowego zamknięcia firmy, opieki nad bliskimi.
Tym razem opracowaliśmy informację wyjasniającą, jakie wsparcie jet możliwe:

JEŚLI MIEJSCE PRACY MUSI ZOSTAĆ TYMCZASOWO ZAMKNIĘTE

Niektórzy pracodawcy zostali już powiadomieni przez rząd o konieczności tymczasowego zamknięcia swoich firm, a tym samym miejsc pracy. Do tych miejsc należą: kawiarnie, puby, restauracje, obiekty rekreacyjne, kina i teatry oraz niektóry sklepy.
To może być trudny czas dla pracodawcy i pracowników. Pracodawcy mają obowiązek zadbać o to, żeby utrzymawać stały kontakt z pracownikami. Pracownicy także powinni komunikować z między sobą.

Wsparcie finansowe rządu

Rząd brytyjski zobowiązał się do udzielenia pomocy finansowej dla pracodawców, którzy musieli zamknąć zakład pracy z powodu koronawirusa. Jest to tak zwany Program Zachowania Stałego Wskaźnika Zatrudnienia.
To znaczy, że pracodawcy będą mogli otrzymać finansową pomoc w płaceniu wynagrodzeń swoim pracownikom, którzy tymczasowo zostali wysłani do domu, ponieważ nie ma dla nich pracy. Ci pracownicy otrzymują status ‘pracowników na ‘przymusowym urlopie’ ('furloughed' workers).
Aby skorzystać z tego programu, pracodawcy będą zobowiązani wskazać, którzy pracownicy będą na przymusowym urlopie. Na urlop przymusowy mogą być wysłani pracownicy nie tylko dlatego, że nie ma dla nich pracy do wykonania, ale także pracownicy, którzy muszą opiekowac się dziećmi, pracownicy, którzy muszą się samoizolować.
Pracodawca będzie musiał otrzymać zgodę od pracownika wskazanego do skorzyatsania z pzrymusowego urlopu, chyba że, jest takie rozwiązanie jest już zawarte w umowie o pracę. Zgody pracowników, którzy przechodzą na przymusowe urlopy powinny być udzielone na piśmie i powinny zawierać:
• datę rozpoczęcia przymusowego urlopu;
• informację o tym, w jakim terminie konieczność przymusowego urlopu będzie poddana przeglądowi;
• instrukcję, jak kontaktować się podczas przymusowego urlopu z pracodawcą i innymi osobami z atrudnionymi w firmie.

Pracownicy podczas przymusowego urlopu pozostają w zatrudnieniu, ale nie wolno im podjąć pracy u tego pracodawcy.
Urząd podatkowy HMRC zwróci 80% kosztu poniesionego na zapłacenie wynagrodzeń pracownikom na przymusowych urlopach, maksymalnie do £2,500 miesięcznie. Pracodawcy będą mogli złożyć wniosek o te pieniądze od razu, gdy system ten zostanie udostępniony (wedłu najnowszych informacji ma to nastąpić na końcu kwietnia).
Wypłata pozostałych 20% wynagrodzenia zależy od decyzji pracodawcy. Pracodawca nie jest do tego zobowiązany.

Zwolnienia i krótszy czas pracy

W niektórych sytuacjach, pracodawca będzie musiał zamknąć firmę na krótki, czas lub poprosić pracowników o zredukowanie swoich kontraktowych godzin pracy. Jeśli pracodawca przewiduje, że będzie musiał tak zrobić, ważne jest, aby dał o tym znać pracownikom tak szybko, jak to możliwe i pozostał z nimi w kontakcie z nimi takze podczas czasowego zamknięcia firmy.

Pracodawcy są zobowiązani do wypłaty pracownikom pełnego wynagrodzenia za ten czas, chyba, że umowa o pracę lub inne obowiązujące w firmie ustalenia są inne.
Pracownicy, którzy zostali zwolnieni, ponieważ firma została czasowo zamknięta, i nie należy się im wynagrodzenie, mogą mieć prawo starać się o ‘ustawową gwarantowaną płatność’ w wysokości do £29 na dzień, od swoich pracodawców. To uprawnienie jest jednak ograniczone do maksimum 5 dni raz na 3 miesiące. W pozostałych dniach, pracownik pozbawiony jest dochodu, może starać się o Zasiłek dla Poszukujących Pracy z Urzędu Pracy.

Wykorzystanie Urlopu

Pracodawcy mają prawo powiedzieć pracownikom, kiedy mogą wziąć urlopy, jeśli tego wymaga sytuacja. Na przykład, pracodawcy mogą zdecydować o zamknięciu zakładu na tydzień i wszyscy pracownicy będą musieli wziąć urlop na ten czas.
Jeśli pracodawcy zdecydują się tak zrobić, muszą o tym poinformować swoją załogę, z wyprzedzeniem, co najmniej dwukrotnie dłuższym od liczby dni urlopowych, którą chcą aby ich pracownicy wykorzystali.
Na przykład, jeśli pracodawcy chcą zamknąć zakład na 5 dni, powinni oni poinformować o tym pracowników co najmniej 10 dniowym wyprzedzeniem.

To może mieć wpływ na uprzednio zaplanowane lub zarezerwowane urlopy przez ich pracowników. Dlatego też pracownicy mają prawo oczekiwac od pracodawcy, że:
• wyjaśnienia dlaczego musi zamknąć firmę;
• udzielnia wszelkich informacji dotyczących uprawnień urlopowych.

Informacja została przygotowana na podstawie poradnika opublikowanego przez ACAS na stronie internetowej: https://www.acas.org.uk/coronavirus
SOS Polonia
SOS Polonia
EPIDEMIA – POZNAJ SWOJE PRAWA

Epidemia wszystkich nas wytrąciła z normalnego rytmu życia prywatnego i zawodowego. Martwimy się o zdrowie własne i naszych bliskich. Obawiamy się utraty zatrudnienia, a wiele osób już straciło pracę. Brytyjski premier Boris Johnson ogłosił w całej Wielkiej Brytanii lockdown czyli powszechną blokadę społeczną. Co najmniej do 13 kwietnia 2020 wszystkich nas będą obowiązywały ograniczenia dotyczące przebywania poza domem, kontaktów osobistych, nawet z członkami rodziny oraz wykonywania pracy zawodowej.
Rząd stara się zapanować nad tym kryzysem, organizując wielki program wsparcia dla firm, pracowników i osób pracujących na własnych rachunek.
Warto jest zapoznać się ze szczegółami rządowego programu i prawami nam przysługującymi w czasie epidemii. Dlatego przygotowaliśmy cykl informacji o tym, kto, i na jakich zasadach, będzie mógł ubiegać się o różne formy wsparcia, między innymi w przypadku konieczności samoizolacji, czasowego zamknięcia firmy, opieki nad bliskimi.

SAMOIZOLACJA I ZASIŁEK CHOROBOWY

Pracownicy zatrudnieni na podstwie umowy o pracę oraz pozostali pracownicy (posiadający status „worker”) mają prawo do otrzymania zasiłku chorobowego tzw. Statutory Sick Pay, jeśli będą musieli się samoizolować dlatego, że:
• są zakażeni koronawirusem,
• mają symptomy koronawirusa, na przykład wysoką temperaturę czy nowy, przewlekły kaszel,
• ktoś w ich domu ma symptomy koronawirusa,
• lekarz lub NHS 111 poinformowali ich, że muszą się samoizolować.
Jeśli ktoś ma symptomy koronawirusa i mieszka samotnie, musi się samoizolować przez 7 dni. Jeśli ktoś mieszka z innymi domownikami, ale jest pierwszą osobą, która ma symptomy, musi się samoizolować przez 7 dni. Wszyscy inni domownicy muszą się samoizolować przez 14 dni.
Jeśli ktoś z pozostałych domowników zaczyna mieć symptomy zarażenia, to osoba ta powinna się samoizolować przez 7 dni, niezależnie od tego, ile dni upłynęło od początku 14-dniowej samoizolacji.

Pracodawcy mogą zaoferować pracownikom, którzy musili poddać się izolacji, więcej niż zasiłek chorobowy SSP – wynikający z umowy o zatrudnienie. To zależy od zasad przyjętych w danej firmie.

Jeśli pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę lub inni pracownicy nie mogą stawić się w pracy, to powinny poinformować pracodawcę, tak szybko, jak to możliwe, o powodzie nieobecności oraz jak długo może ona potrwać. Samoizolujący się pracownicy powinni przestrzegać zasad dotyczących zgłaszania nieobecności w pracy, obowiązujących w ich miejscu pracy.
W przypadku konieczności samoizolacji, do 7 dni nie jest wymagane zwolnienie od lekarza lub uzyskane od NHS111.
Wszyscy samoizolujący się z powodu koronawirusa dłużej niż 7 dni, mogą uzyskać zwolnienie lekarskie pokrywające cały okres samoizolacji. Dokument ten przesyłany jest pracownikowi za pośrednictwem internetu. Można się o jego wydanie zwracać przez:
• stronę internetową NHS
• aplikację mobilną NHS

W nadzwyczajnych okolicznoścach epidemii ważne jest, by pracownicy sprawdzili zasady dotyczące nieobecności pracownika obowiązujące w ich miejscu pracy.
Pracownik z poważnymi symptomami może nie być w stanie uzyskać zwolnienia zwolnienia od razu. Dlatego zaleca się, aby pracodawcy wykazali się, w takiej sytuacji, wyrozumiałością.

Informacja została przygotowana na podstawie poradnika opublikowanego przez ACAS na stronie internetowej: https://www.acas.org.uk/coronavirus
SOS Polonia
SOS Polonia
AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W LONDYNIE

informuje, że w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo, wszystkie urzędy konsularne Rzeczypospolitej Polskiej w Wielkiej Brytanii ograniczają świadczenie pomocy konsularnej jedynie do sytuacji nagłych, wyjątkowo pilnych i wymagających niezwłocznego działania. W takich przypadkach należy się kontaktować z placówkami mailowo lub telefonicznie. Numery telefonów oraz adresy mailowe urzędów można znaleźć na stronie:
https://www.gov.pl/web/wielkabrytania/placowki

Ponadto do odwołania zostało zawieszone przyjmowanie wniosków wizowych i paszportowych oraz umawianie wizyt w sprawach obywatelskich i prawnych. Oznacza to, że nie ma również możliwości zapisania się poprzez system e-Konsulat.
SOS Polonia
SOS Polonia
DZIŚ, 22 MARCA 2020 O GODZINIE 19.00 ZAPAL ŚWIECĘ W SWOIM DOMU.

Dziś, w dniu, kiedy kościoły są zamknięte, wszyscy chrześcijanie w Wielkiej Brytanii i Irlandii zostali wezwani przez przywódców duchowych Kościołów chrześcijańskich do zapalenia świec i wspólnej modlitwy.
Zapalmy świece w naszych domach na znak solidarności, że jesteśmy razem, myślimy i troszczymy się o innych, modlimy się za nas wszystkich.

Dziś o 19.00 zapal w swoim domu świecę.